imagocular

imagocular

Beyindeki Şebekeler

Betül Yalçıner'in İmago'daki konuşması


Tartışmaya Katılanlar ; Çiğdem Özkara, Demet Parlar, Kerem Cankoçak, Melisa Kurtcan,  Saffet Murat Tura, Ufuk Tura, Yeşim Can, Zeynep Özarslan

Beynin Fonksiyonel Anatomisi, Assosiyasyon Lifleri ve Beyindeki Networkler

Dr. Barış Küçükyürük*'ün İmago'da 25 Şubat 2014 Tarihinde yaptığı konuşma

 Tartışmaya Katılanlar; Betül Yalçıner,Demet Parlar, Kerem Cankoçak, Kaan Özkan, Saffet Murat Tura, Yeşim Can, Zeynep Özarslan, Zihni Sanus

 *Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirurji A.B.D

Beynin Gölgeleri-4

Saffet Murat Tura Psikiyatri Felsefesi'ni anlatmaya devam ediyor. Tartışmaya katılanlar ; Betül Yalçıner, Demet Parlar, Kaan Özkan, Kerem Cankoçak, Zeynep Özarslan

Beynin Nörofizyolojisi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD'dan Prof Dr. Ertan Yurdakoş'un  konuşması ( 4 Mart 2014 )

Tartışmaya katılanlar: Aykut Turhan, Betül Yalçıner, Demet  Parlar, Kaan Özkan, Kerem Cankoçak,  Saffet Murat Tura, Zeynep Özarslan

Bilgisayar gibi olmak nedir? Algoritma nedir? Kendimizi bilgisayara nasıl anlatırız ?

Aykut Turhan'ın İmago'daki  Konusması

Nörobilimler insan beyni ile bilgisayar arasında benzerlikler ortaya koyan modeller çıkartıyor. Peki, bilgisayarın yapısı ve çalışma şekli nasıldır? Çok basit bir şekilde bilgisayarın kavramsal olarak anlaşılması adına bir sunum bu. İşin mühendislik kısmı konu dışı.
Tartışmaya katılanlar:
Betül Yalçıner, Kerem Cankoçak, Saffet Murat Tura, Yeşim Can